Jak vybrat pro firmu vhodné tarify?

Výběr vhodných tarifů telekomunikačních služeb není jednoduchý úkol. Chcete-li ale minimalizovat své náklady, je třeba se jimi "prokousat".

Tarify pro hlasové služby a SMS

Následující informace platí zejména pro mobilní čísla, ale u pevných linek je to obdobné. Náklady jsou dány zejména pravidelnými měsíčními poplatky a cenami za minuty hovoru. Tyto ceny jsou stanoveny v tarifech. Zde jsou základní druhy tarifů:

 1. Tarify bez volných jednotek (minut)  – měsíční paušál a platba za provolaný čas a SMS - Těchto tarifů bývá ve firmě nejvíce, dojednané ceny jsou proto důležité.
 2. Tarify s určitým objemem jednotek zahrnutým v měsíčním paušálu (tzv. „volné“ minuty a SMS) - Tuto variantu je v dnešní době třeba volit pouze jako alternativu, pokud tarif bez volných jednotek není nabízen, nebo je cenový rozdíl malý. Pravidelně předplácený objem jednotek nebývá výhodný. Platí zásada, že tarif je optimálně využitý, pokud uživatel vyčerpá všechny volné jednotky, a ještě asi další polovina minut bude zpoplatněna klasicky. Špatné je volné minuty nevyčerpat. Pokud vám například zbude polovina minut, je cena za hovor dvojnásobná. Někteří operátoři nabízejí převod nevyčerpaných jednotek do bezprostředně následujícího měsíce. To ale špatně nastavený tarif neřeší.
 3. Tzv. „neomezené“ tarify (volání „zdarma“, flat-rate) – volání a SMS v tuzemsku na běžná čísla za pevný měsíční poplatek. U některých operátorů získáte výhodnější cenu při úvazku minimální doby užívání tohoto tarifu, např. na 1 rok. Bez úvazku někdy nemusí být neomezený tarif vůbec k dispozici. O „neomezených“ tarifech se více dočtete dále.

"Neomezené" tarify

Jaké mají omezení

Na která čísla jsou mobilní volání a SMS v "neomezeném" tarifu zahrnuta:

 • všechna čísla v ČR začínající 2,3,4,5,6 a 7 (s výjimkou 70x)
 • obvykle i neveřejné sítě a internetové linky začínající 910, 95, 972, 973, 974 a 975

Která volání nejsou zahrnuta

 • zkrácená čísla začínající jedničkou (s výjimkou bezplatných tísňových čísel)
 • pozor na čísla začínající osmičkou - s výjimkou bezplatných linek začínajících 800 se jedná o hovory s minutovou cenou v řádu jednotek korun
 • linky se zvýšeným tarifem 90x  a 976
 • premium SMS (SMS platby)
 • volání a SMS do zahraničí (na všechna čísla mimo +420)
 • veškerá volání a SMS při pobytu v zahraničí - více informací o volání v zahraničí naleznete v článku Jak ušetřit firmě při volání v zahraničí?.

Jak se nesmějí používat

Obecně musíte neomezený tarif používat jen pro běžnou komunikaci, a jen v mobilním telefonu. Nemůžete tedy využít tzv. brány, přes které např. telefonuje celá firma, nebo jsou používány k rozesílání systémových SMS zpráv atp. Operátor zkoumá například i to, jestli se SIM karta v průběhu měsíce pohybuje nebo je na místě.

Někteří operátoři "neomezené" minuty a SMS ve skutečnosti částečně limitují – např. počtem 10 000 minut a 10 000 SMS měsíčně, případně délkou jednoho hovoru (např. 1 hod.).

Kdy se vyplatí

Obecně je ve firmě třeba se rozhodnout, která čísla mají neomezené tarify využívat. Většinou se vyplácejí až od cca 300 až 500 provolaných minut nebo SMS měsíčně. Berte v úvahu celoroční průměr včetně dovolených a svátků. Podle oficiálních statistik Českého telekomunikačního úřadu přitom provolal průměrný český uživatel v roce 2012 měsíčně pouze 100 minut a poslal 46 zpráv. 

Tip


 • Neomezený tarif je třeba vybírat po zvážení dlouhodobého užívání daného čísla, a občas zkontrolovat z detailního výpisu hovorů, zda se opravdu vyplácí.
 • Doporučujeme na mobilech ve firmě zakázat linky se zvýšeným tarifem a premium SMS (SMS platby). Jsou zde i daňové důvody – zaplacená částka není automaticky daňově uznatelným nákladem. Operátoři je do faktur zahrnují jako služby třetích stran bez vyjádřené DPH. Daňový doklad si musí firma vyžádat od konkrétního provozovatele služby.

Volání v rámci firmy - hlasová virtuální privátní síť - VPN

Ve smlouvě s operátorem je možné si vyjednat volání a SMS mezi firemními čísly bez poplatku, nebo s výraznou slevou. Používá se proto pojem virtuální privátní síť - VPN.

Tarifikace hovorů

Časově zpoplatněné hovory operátoři často neúčtují po vteřinách od počátku hovoru, ale po intervalech. Účtují například u každého hovoru vždy nejméně celou první minutu, a pak až teprve po vteřinách (60+1). Někdy celou první minutu a pak po půlminutách (60+30), anebo dokonce každou započatou minutu (60+60).

Důvodem je opticky nižší ceníková cena za minutu hovoru. Protože u takového hovoru zůstává část zaplaceného času nevyužita, je volání pro zákazníka pochopitelně dražší. Hodně záleží na obvyklé délce firemních hovorů.

SMS

Věnujte pozornost vyjednání ceny tuzemské SMS – výsledný rozdíl může být podstatný. Cena zpráv MMS naopak většinou důležitým parametrem není. Více informací o SMS v zahraničí naleznete v článku Jak ušetřit firmě při volání v zahraničí?.

Tarify pro mobilní data

Při volbě tarifů pro mobilní data je třeba zvážit, kteří uživatelé a v jakém objemu potřebují ke své práci mobilní přístup k internetu.

Ceny za mobilní internet jsou v ČR v  současné době v naprosté většině tvořeny měsíčním poplatkem za určité maximální množství přenesených dat. Některé tarify neomezeného volání jsou balíčky obsahující i určitý objem dat. Po vyčerpání kvóty se rychlost přenosu výrazně zpomalí (tzv. Fair User Policy - FUP). Rychlost v režimu aktivní FUP se může lišit pro firemní segment a dle typu datových přenosů, např.:

 • 64/64 kbit/s pro aplikace určené pro práci (mail, web atd.) – to požadujte minimálně
 • 16/16 kbit/s pro datově náročné přenosy (P2P, stahování atd.) – to není pro firmu až tak podstatné

Tipy


 • Při užívání mobilního internetu může dojít k vyčerpání datového limitu, ale zaměstnanec by ani v takovém případě neměl zůstat bez přístupu k základním firemním informacím. Při výběru operátora proto u mobilního internetu sledujte rychlost přenosu dat po překročení FUP.
 • Pozor, že někteří operátoři mohou aktivovat automatické dokupování dalších balíčků dat, pokud to uživatel nezakáže. Prověřte nastavení svých služeb!
 • Využití mobilních dat je vhodné sledovat a operativně řídit dokupování vyšších balíčků, ale hlavně jejich snižování na následující období podle potřeby. To může mít výrazný vliv na celkovou měsíční útratu daných uživatelů.
 • V roamingu doporučujeme mobilní data zakázat. Podrobné informace naleznete v článku Jak ušetřit firmě při volání v zahraničí?.
 • V každém případě platí – připojovat se k internetu přes WiFi všude, kde je k dispozici zdarma. Doma, v restauraci, na dovolené. A také ve vaší firmě. Pro mobily je vhodné zřídit samostatnou WiFi, pochopitelně oddělenou od firemní sítě. O firemních sítích více v článku Jak postavit dobře firemní počítačovou síť?.

Telefon i počítač na jednom tarifu

Pokud používate mobil i počítač pro přístup k internetu, výhodou může být druhá SIM ke stejnému číslu – např. pro mobilní telefon a tablet/notebook . Tato volba nemusí být v nabídce všech operátorů, zejména virtuálních. Někde je za poplatek, jinde pro firemní zákazníky zdarma. V nabídce jsou obyčejně dva druhy:

 • Duo/Twin/Dvoj SIM – umožňuje sdílet  hlas, SMS a datový limit,
 • MultiSIM – pouze data - sdílí datový limit.

Tarify M2M pro komunikaci zařízení mezi sebou

Zcela speciální kategorií tarifů pro mobilní data jsou tak tzv. M2M (Machine to Machine) tarify, které slouží pro komunikaci zařízení, jako jsou elektronické zabezpečovací systémy, měřící systémy, auta a jiné. Jedná se o speciální tarify s většinou malým FUP.

Tarify pro pevné linky

Správná volba tarifu pro pevnou linku

U telekomunikačních operátorů si můžete u pevných linek vybrat mezi tarify s vteřinovou tarifikací, minutovou nebo intervalovou tarifikací. Důležitá pro volbu tarifu je průměrná délka hovorů. Voláte hodně a krátké hovory? Vteřinová tarifikace je pro vás ideální. Voláte-li naopak méně, ale delší hovory, pak použijte intervalovou tarifikaci. Důležitá je samozřejmě cena za minutu hovoru. Pro intervalovou tarifikaci by měla být cena nižší, ale zaplatíte cenu za první celý interval i v případě, pokud hovor trvá jen 10 vteřin. Naopak cena za vteřinovou tarifikaci je vyšší, ale při ní platíte vždy spravedlivě jen to co provoláte. Účtování končí v té sekundě, v které položíte sluchátko.

"Neomezené" tarify

Pokud chcete mít jisté maximální náklady, doporučujeme tarify neomezené – "flatové". Zaplatíte určitý paušál a je pak jedno, kolik a jak dlouho budete vy a vaši zaměstnanci telefonovat.

Jsou dva základný typy „neomezených tarifů" pro pevné linky. Nejnižší paušál je pro volání do fixní sítě, ostatní hovory platíte jako předtím. Vyšší paušální cenu zaplatíte za fixní i mobilní hovory zdarma v rámci paušálu.

Většina operátorů nabízí neomezené tarify pouze v rámci služby virtuální ústředny. Někteří operátoři nabízejí v ceně „neomezeného“ paušálu volání do fixních sítí některých vybraných států.

Neomezené tarify nejsou vhodné pro firmy, které mají na pevných linkách převážně příchozí provoz a volají tedy relativně málo.

Jaké mají omezení

Na která čísla jsou volání z pevných linek zahrnuta v ceně:

 • všechna čísla v ČR začínající 2,3,4,5,6 a 7 (s výjimkou 70X),
 • obvykle i neveřejné sítě a internetové linky začínající 910, 95, 972, 973, 974 a 975.

Která volání nejsou zahrnuta

 • zkrácená čísla 1x s výjimkou bezplatných tísňových čísel,
 • 8XX – pozor na čísla začínající osmičkou s výjimkou bezplatných linek začínajících 800, jedná se o hovory s minutovou cenou v řádu jednotek korun, v paušálu zahrnuty nejsou,
 • linky se zvýšeným tarifem 90x  a 976,
 • volání  do zahraničí tj. na všechna čísla mimo +420.

Kolik stojí

Paušální ceny jsou v současnosti většinou okolo 70 – 100 Kč měsíčně za uživatele pro neomezené volání do fixní sítě v ČR, 150 – 300 Kč měsíčně pro neomezení volání do fixní i mobilní sítě v ČR.

Tipy


 • Ne u všech operátorů je neomezené volání skutečně neomezené. Bývá zde limit 10.000 minut nebo může být háček v délce bezplatného hovoru. Například po uplynutí 30 nebo 60 minut se může hovor změnit na běžně časově zpoplatněný.
 • Podrobně si ověřte všechny skutečnosti u obchodníka, který vám službu nabízí. Podívejte se do popisu služby a všeobecných podmínek, a případně si nechte sporné body doplnit do smlouvy písemně.
 • Ceny neomezených volání pro připojení pobočkové ústředny jsou podstatně vyšší a nabízí ho jen velmi málo operátorů. Ale při správném nastavení počtu linek (hovorových kanálů) volání bývá i přesto velmi výhodné.

Chcete poradit s tímto tématem?

Tipy

K čemu využít pokročilé telekomunikační služby?

 1. Jak na telekonference a videokonference?
 2. Jak využít hromadnou SMS komunikaci?
 3. Jaké jsou aplikace pro volání a zprávy po internetu a jak je využít?
Číst více

Jak provozovat firemní aplikace v 21. století - od serverů ke "cloudu"?

 1. Kde může firma provozovat své aplikace?
 2. Jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých variant?
 3. Na co si dát pozor?
Číst více

Jak postavit dobře firemní počítačovou síť?

 1. Jaké jsou varianty firemních sítí?
 2. Kdy zvládneme výstavbu místní sami a kdy svěřit výstavbu odborníkům
 3. Na co si dát pozor?
Číst více