Jak ušetřit firmě při volání do/v zahraničí?

Mezinárodní telekomunikační služby přinášejí firmám i přes probíhající pokles cen stále velké náklady. Poradíme vám, jak je snížit.

Volání a SMS z České republiky do zahraničí

Větší operátoři mají většinou v ceníku volání z ČR do zahraničí jednotlivé země rozdělené do určitého počtu zón s danou cenou. U různých jak fixních, tak mobilních operátorů se struktura a ceny zahraničních zón výrazně liší. Někteří operátoři například zvýhodňují volání do zemí, jako jsou Rusko, Vietnam, Ukrajina, Čína apod. 

Tipy


 • V ceně zahraničních volání má operátor velký prostor ke slevám – využijte to. Při uzavírání nebo obnově smlouvy si vyjednejte s vaším operátorem individuální cenu volání do těch zemí, které pro vaši firmu mají největší význam. Dosáhnete podstatně lepších výsledků, než při snaze o plošnou slevu na všechny zóny.
 • Pro volání do zahraničí je mobil většinou drahý. Pokud nepotřebujete zobrazit vaše mobilní číslo volanému, pro volání z ČR do zahraničí použijte pevnou linku. Bývá to podstatně levnější, a to i na zahraniční mobilní číslo. Zvlášť citelné je to u delších hovorů a telekonferencí.
 • Česká telefonní čísla poznáte podle předvolby +420.

Pozor


 • V části zemí liší zóna, a tedy i cena volání na zahraniční pevnou linku a na mobilní telefon v dané zemi. Cena se většinou neliší do USA, Velké Británie a Francie.
 • Za volání a SMS z ČR na zahraniční mobilní číslo, které se právě nachází v roamingu v ČR, zaplatíte stejnou částku, jako kdyby se číslo nacházelo ve své domovské síti, tedy v zahraničí.
 • Na SMS odeslané na zahraniční telefonní čísla platí u většiny operátorů vyšší ceny a neuplatňují se neomezené nebo volné SMS .

Používání mobilu v zahraničí

Při používání mobilu v zahraničí máte dvě základní možnosti a to využít:

 • roaming v rámci služeb svého domácího operátora, který vám také služby vyúčtuje nebo 
 • služby zahraničního operátora, u kterého si službu objednáte a zaplatíte. Musíte ale použít jinou SIM kartu, a to i v EU - tzv. oddělený roaming zatím není operátory nabízen.

Obě varianty probereme dále.

Pozor


Ať budete používat roaming či místní operátory, mimo Evropu je třeba je dát pozor na to, zda váš mobil bude schopen provozu v dané zemi a síti. V severní i jižní Americe a ve východní Asii stejně jako v některých jiných vzdálenějších zemích používají místní operátoři i jiné frekvence než jsou standardem v Evropě. Zjistěte si proto předem, zda váš mobil bude s těmito sítěmi spolupracovat. Nové smartphony většinou podporují mezinárodní standardy, přesto doporučujeme prověřit daný model pro sítě v cílové zemi. Tyto informace vám pro danou cílovou zemi a přesný model telefonu sdělí infolinka vašeho operátora.

Roaming v zahraničí

Mimo území pokryté domovským operátorem se mobil umí přihlásit do sítě jiného operátora, který má s domovským operátorem uzavřenou smlouvu – tzv. roaming. Můžete tak telefonovat a využívat další služby se svým mobilem takřka po celém světě. Má to ale svá omezení a úskalí.

Než odjedete

 • Do svých kontaktů si všechna česká telefonní čísla zadávejte včetně mezinárodní předvolby +420. V případě volání českého devítimístného čísla v roamingu se nedovoláte vůbec, nebo někomu úplně jinému v dané zemi. Platí to pro hovory i SMSky.
 • Při výběru operátora vyžadujte možnost zvlášť blokovat datový roaming a tuzemská mobilní data.
 • Před první zahraniční cestou po aktivaci nebo změně vaší smlouvy nebo konkrétní služby si ověřte u operátora, zda je roaming aktivovaný pro hovory, případně pro data. S daty přes mobil ale z cenových důvodů v zahraničí zacházejte opatrně!
 • Pokud nechcete v zahraničí používat datové připojení, ověřte si, že máte v mobilu zakázáno jeho používání při roamingu. Pokud ho naopak chcete, ověřte si, že ho máte povolené.
 • Při přejezdu hranic nelze mít dlouhé hovory. Až na řídké výjimky se probíhající hovor při změně sítě přeruší. To platí i v zahraničí, kde sice můžete využívat všechny mobilní sítě v dané zemi, se kterými má váš operátor smlouvu, avšak i v tomto případě je při změně sítě nutno hovor ukončit.
 • Většina operátorů zasílá po přihlášení do sítě v roamingu uvítací SMS. V této zprávě bývá uvedena ceníková cena hovorů, SMS, MMS a připojení v dané zemi. V případě, že má vaše firma s operátorem dohodnuté individuální ceny, v této informační SMS zohledněny nejsou.

I ve dnešním informačně propojeném světě najdeme země, ve kterých mobilní sítě neexistují, případně s nimi nemají čeští mobilní operátoři propojovací roamingovou dohodu. V některých zemích je k dispozici pouze hlasové připojení, a daný roamingový partner neposkytuje data.

Tip


Před odjezdem do zahraničí se informujte u vašeho operátora o dostupných službách partnerských operátorů v dané zemi. U každého ze tří českých operátorů může být nabídka partnerských operátorů mírně odlišná. Zejména u exotičtějších zemí se tím může mírně lišit i rozsah služeb.

Volání a SMS roamingu

V roamingu se setkáme se třemi zpoplatněnými situacemi:

 1. český mobilní tarif v zahraničí - příjem hovorů - Volající platí hovor dle svého tarifu tak, jako kdyby volanému volal do ČR,  bez ohledu na to, kde se volaný nachází. Volaný ovšem v zahraničí platí minutovou sazbu i za příchozí hovory.
 2. český mobilní tarif v zahraničí - odchozí hovory do ČR
 3. český mobilní tarif v zahraničí - odchozí hovory v dané zemi a do jiných zemí mimo ČR 

V Evropské unii jsou již několik let maximální ceny jak odchozích, tak příchozích hovorů a přenesených dat v roamingu regulovány. V návrhu je úplné zrušení roamingových příplatků v rámci EU. Podle evropské legislativy musí operátor i pro firmy primárně nastavit tzv. Eurotarif – tarif, který respektuje regulované ceny roamingu v EU. Tyto ceny jsou proto u všech tří českých operátorů téměř stejné.

Někteří operátoři kromě Eurotarifu, v němž zohledňují nařízení EU, nabízejí i další roamingové tarify. Uvažujte o nich zejména, pokud se v zahraničí pohybujete více mimo EU. Některé roamingové tarify mají nižší minutové ceny u vyšších zón, ale platíte tzv. sestavovací poplatek ve výši desítek korun za hovor. Takový tarif se v některých případech vyplatí pro delší hovory zejména v zemích mimo EU. 

Tip


 • Při převažujícím pobytu v zemích EU bývá základní Eurotarif v naprosté většině případů nejvýhodnější.
 • V případě, že vy nebo vaši zaměstnanci často cestujete mimo EU, vyjednejte si s operátorem individuální ceny roamingu.

Pozor


 • Roamingové tarify lze někdy měnit zdarma pouze 1x v zúčtovacím období.
 • Eurotarif často řadí mimo EU státečky jako Andorru, Monaco nebo ostrov Man. Volání z tamní sítě je tedy několikanásobně dražší! Naopak, u některých operátorů zahrnuje Eurotarif i vybrané země mimo EU- Norsko, Island a další. Informujte se u svého operátora.

Většina operátorů má v roamingu země rozdělené do několika málo zón s jednotnou cenou.

Ceny za služby poskytnuté v zahraničí a neuvedené ceníku služby tuzemského operátora, např. volání na zahraniční premium services apod., jsou účastníkovi poskytovatelem vyúčtovány ve výši stanovené zahraničním operátorem, v jehož mobilní síti byla služba čerpána.

Tip


 • Někdy dosáhnete lepších výsledků vyjednáním individuální ceny pro jednu nebo několik zemí, které vás nejvíce zajímají, než plošnou slevou pro celou zónu. 
 • Pozornost věnujte zejména ceně příchozích hovorů v roamingu. Podstatná je i cena odchozích roamingových hovorů, SMS a přenesených dat, pokud je používá. Naopak cena MMS důležitá nebývá. Při volání v roamingu do zemí mimo ČR, tzn. volání mezi roamingovými zónami, je většinou operátory účtována cena odpovídající ceně stanovené pro vyšší zónu použitou v rámci daného spojení. Uvedený princip platí též pro účtování SMS a MMS.
 • Pozor na vybírání vzkazu z hlasové schránky, v zahraničí bývá zpoplatněno jako odchozí roamingové volání.

 

Bezplatné linky v zahraničí

Pokud voláte v zahraničí na nouzová čísla 112, 911 a 999, je volání zdarma, ale je nutné zadat číslo bez předvolby 00420, jinak budou hovory účtovány. Hovor ze zahraničí na linku péče o zákazníky a na české zelené linky s předvolbou 800 vás bude stát jako běžný hovor do ČR podle vašeho roamingového tarifu. Volání v cizině na místní zelené linky umožňují operátoři v omezeném rozsahu, hovor je zpoplatněn jako odchozí roamingové volání.

Pozor


Takzvané neomezené tarify nabízejí volání bez poplatku pouze, pokud je volající na území ČR.

Tarifikace při roamingu

Tzv. Eurotarif je účtován dle evropského nařízení u příchozích hovorů od začátku hovoru po vteřinách (1+1), u odchozích hovorů prvních 30 vteřin, poté po vteřinách (30+1). V ostatních zónách bývají příchozí i odchozí hovory účtovány po minutách (60+60).

Příchozí SMS a MMS v roamingu jsou zdarma. Pro příjem a odesílání MMS v zahraničí stačí, pokud vám fungují MMS v ČR a máte aktivní roaming.

Pozor


 • Vyúčtování za příslušné období od vašeho operátora nemusí obsahovat všechny roamingové hovory uskutečněné v těchto dnech. Zvláště u exotičtějších zemí se mohou tyto hovory objevit ve faktuře až s dvouměsíčním zpožděním.
 • Pro úspěšné odeslání MMS v zahraničí je u některých mobilů je třeba mít povolené datové přenosy (nikoli datový roaming).

 

Mobilní data v roamingu

Eurotarif nařízením EU reguluje i cenu mobilních dat. V EU je tedy maximální cena za 1MB dat v současnosti asi 6Kč. Data v Eurotarifu jsou účtována po 1 kB. V ostatních zónách bývají data účtována za každých započatých 10 kB, přičemž cena za 1MB se může vyšplhat na desítky až stovky Kč.

Všichni operátoři v ČR nabízejí možnost nastavit limit maximální útraty za datové služby v roamingu v daném zúčtovacím období. Přikazuje jim to také příslušné evropské nařízení, které stanoví částku na ekvivalent max. 50 EUR. Někteří operátoři nabízení nejnižší limit už od 600 Kč. Bývá možné nastavit i vyšší limity. Data roaming limit platí po celém světě.

Při dosažení 80 % a 100 % limitu je na daný mobil zaslána informační SMS. Při vyčerpání limitu je mobilní internet pozastaven. Datový roaming si můžete znovu aktivovat.

Tip


Mobilní data je v zahraničí mimo EU nutno používat po důkladném zvážení. Nastavte si nízký datový limit.

 

Povolení a blokování datového roamingu zaměstnancům

Pokud nechcete využívat připojení v zahraničí, zablokujte pro dané číslo roamingová data jednak v nastavení u operátora, jednak přímo v nastavení telefonu.

Výběr operátora v roamingu

Máte-li v zahraničí např. v místě ubytování špatný signál, zkuste telefon ručně nastavit na jinou dostupnou síť. Cena volání bývá stejná, operátoři používají cenová pásma podle zemí.

Jak ušetřit za roaming

 1. Náhraďtě roaming internetovými hovory – více v článku Co potřebujete vědět o telekomunikacích pro menší firmy .
 2. Využívejte příchozí SMS, jsou zdarma, v kombinaci s prozváněním bez vyzvednutí.
 3. Příchozí roamingový hovor je levnější.
 4. V každém případě platí – připojovat se k internetu přes WiFi všude, kde je k dispozici zdarma.

Roaming – lodě a letadla

V současné době již neplatí, že v každém letadle je nutno mobil vypnout, resp. přepnout do příslušného pasívního režimu. Roamingovou službu volání v letadle umožňuje něco přes 10 leteckých společností, převážně klasické aerolinky, a jejich počet se stále rozšiřuje. Ceny jsou ovšem vysoké a odpovídají většinou nejdražší roamingové zóně v řádu mnoha desítek Kč za minutu hovoru. SMS vychází mezi 10 a 20 Kč. Další možností roamingu jsou velké výletní lodě, trajekty atd. Situace a ceny jsou obdobné jako u letadel.

Roaming v blízkosti hranic v ČR

Pokud se pohybujete poblíž státní hranice, může se stát, že se přihlásíte do sítě zahraničního operátora. Chcete-li tomu předejít, můžete si službu roaming deaktivovat v nastavení telefonu nebo u operátora.

Používání místního operátora v zahraničí

Při delším pobytu v jedné zemi mimo EU zvažte nákup předplacené (tzv. pre-paid) SIM karty místního operátora, zejména pokud potřebujete často volat a přijímat hovory místně. Pokud chcete levněji využívat mobilní internet, karty některých operátorů umožňují nákup předplacených balíčků dat za místní ceny. Někdy lze dosáhnout podstatně nižších cen – zejména dat a volání v zemích vyšších tarifních pásem - než při roamingu.

Pozor


 • Ne ve všech zemích je dostupná odpovídající předplacená karta, někde je nutná registrace apod. Vždy se poraďte u obchodníka, nakupujte raději ve specializovaném obchodě.
 • Obtížnější manipulace a nutnost výměny karty v mobilu. Lepší pozici mají majitelé tzv. duálních mobilů na dvě SIM současně – ale i zde je potřeba nastavení.
 • Omezení předplaceným kreditem včetně možnosti nevyčerpání celého nakoupeného kreditu
 • Jste omezeni pokrytím jedné konkrétní místní sítě. Při používání českého tarifu v roamingu v cizí zemi nejste omezeni pokrytím jedné sítě. Váš mobil se v případě nedostupnosti sítě preferované v dané zemi vaším poskytovatelem se vždy připojí na jinou dostupnou síť.

 

Tip


Mezinárodní hovor na místní SIM vyjde levněji, pokud z ČR voláte z pevné linky.

Chcete poradit s tímto tématem?

Tipy

K čemu využít pokročilé telekomunikační služby?

 1. Jak na telekonference a videokonference?
 2. Jak využít hromadnou SMS komunikaci?
 3. Jaké jsou aplikace pro volání a zprávy po internetu a jak je využít?
Číst více

Jak provozovat firemní aplikace v 21. století - od serverů ke "cloudu"?

 1. Kde může firma provozovat své aplikace?
 2. Jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých variant?
 3. Na co si dát pozor?
Číst více

Jak postavit dobře firemní počítačovou síť?

 1. Jaké jsou varianty firemních sítí?
 2. Kdy zvládneme výstavbu místní sami a kdy svěřit výstavbu odborníkům
 3. Na co si dát pozor?
Číst více