Jak provozovat firemní aplikace v 21. století - od serverů ke "cloudu"?

Každá firma dnes řeší, jakým způsobem a na jakých počítačích provozovat  aplikace potřebné pro chod společnosti např. účetnictví, program skladového hospodářství, údaje o zákaznících a dodavatelích, firemní emaily, sdílené firemní soubory atd. 

Dostupnost internetu přinesla nové možnosti provozu firemních aplikací
Na výběr je od provozování všeho vlastními silami až po přesunutí všeho do "cloudu"

Co je třeba vyřešit

Ať si vyberete jakoukoliv cestu, vždy musí být nějak řešeno:

 • místo pro centrální počítače - servery, jejich zabezpečení proti krádežím, požárům, haváriím,
 • podmínky pro provoz serverů -  elektrické napájení z rozvodné sítě, náhradní zdroje, chlazení,
 • zapojení serverů do internetu a lokální sítě s počítači zaměstnanců, včetně zálohy přípojení,
 • hardware – vlastní servery, jejich disková pole, síťové prvky, napájecí zdroje, zálohovací zařízení, apod.,
 • software - operační systémy, aplikace pro správu serverů, licence pro firemní aplikace.

Jaké jsou možnosti

Vysoká dostupnost internetu otevřela zcela nové cesty, jak firemní aplikace provozovat. Firmy mají poměrně široké pole při rozhodování, co si při provozu firemních aplikací budou zajišťovat samy, a co zčásti nebo zcela přenechají na starost někomu jinému. Jaké jsou možnosti:

Lidsky IT-cky
Provozování v prostorách firmy “on premise”, “on-site”
Vlastní servery v datovém centru server housing, data center
Vlastní aplikace na pronajímaných serverech infrastruktura / platforma jako služba, IaaS / PaaS, Infrastructure as a Service / Platform as a Service
Pronajímané aplikace “cloud”, “mrak”, software jako služba, SaaS, Software as a Service

Provozování v prostorách firmy

Pro vaše aplikace jste si pořídili nový, výkonný server. Máte na něm účetnictví, mzdy, sklad. Ukládáte si dokumentaci, soubory, emaily a slouží vám možná také pro tisk. Dělalo se to tak léta. Většinou si ale nechceme připustit všechny náklady, které nás provozování firemních aplikací stojí. Podívejme se proto, z čeho se ve skutečnosti náklady skládají: 

 • Na začátku jsme si pořídili za nemalé peníze hardware a software. Je potřeba si uvědomit, že v průměru za 3-5 let budeme muset kupovat nový.
 • Server je zapnutý nepřetržitě a spotřebuje nemálo elektrické energie. Pokud instalujeme serverů více, musíme zabezpečit jejich chlazení. Potřebná klimatizace, její provoz a spotřebovaná elektrická energie může stát i více, než vlastní provoz serverů. Napájení musí být bezvýpadkové - je tedy nutné zajistit i záložní zdroje.
 • O server se musí někdo starat -  aktualizovat programy a instalovat nové. 
 • Další náklady přináší zajištění fyzické a požární bezpečnosti, a také vlastní prostor pro umístění techniky.
 • A v neposlední řadě je třeba vlastními silami zajišťovat pravidelné zálohování dat.

Jinými slovy, vlastní provoz firemních serverů je náročný. Nejde jen o počáteční, jednorázovou investici, která se ale bohužel opakuje, velmi důležité jsou i provozní náklady. Tyto velké investice je třeba odpovídajícím způsobem zabezpečit, a náklady průběžně sledovat, abychom peníze nevynakládali neefektivně.

Vlastní servery v datovém centru

Rozhodnutí, zda používat server ve firmě, nebo server umístěný v datovém centru je otázkou nejen financí, ale také toho, co za ně dostanete, zejména:

 • dostupnost služby – rychlost připojení a počet současných uživatelů služby,
 • spolehlivost a garance služby - zálohované napájení (napájením z několika zdrojů z různých částí města, napájením bateriemi a diesel generátory), spolehlivé a výkonné chlazení, ochrana prostor před vstupem neoprávněných osob, ochrana před požárem - většinou plynové samozhášecí řešení se zachováním plné funkčnosti nezasažené části datacentra,
 • dohled a údržba - ve většině datových center je k dispozici nejen vzdálený dohled k zařízením, ale i možnost fyzického zásahu např. tzv. remote hands pro restart zablokovaného serveru.

Při finančním srovnání využití firemních prostor či datových center se často zapomíná na důležité faktory:

 • Cena elektrických energií na provoz a chlazení zařízení
 • Pořizovací náklady celého prostředí
 • Cena za udržení funkčnosti a dostupnosti řešení

Při umístění fyzických serverů v datacentru tu ale stále zůstává hlavní nevýhoda fyzických serverů – a tou je nemožnost jednoduše a rychle měnit parametry. Proto se dnes stále častěji využívá cloudové řešení této služby.

Vlastní aplikace na pronajímaných serverech

Další možností je pronajmout si nejen místo v datovém centru, ale celé servery “v cloudu”. Poskytnuté parametry se pak pro uživatele převádí do jednodušší formy srovnáním s výkonem ekvivalentního fyzického serveru. Lze tak i jednoduše posoudit, zda splňují nároky předepsané dodavatelem uvažovaných aplikací. 

Základní služby a parametry cloudových služeb jsou:

 • výpočetní zdroje - výkon v GHz CPU,
 • velikost operační paměti v GB,
 • datová úložiště v TB. Důležitá je i rychlost přístupu (pro zápis a čtení),
 • licenční politika pro operační systémy, aplikace a databáze,
 • možnost změn parametrů služby přes portál pro správu.

Tip - Možnost změn


Zjistěte si, zda je možné dělat změny a jaké za běhu bez restartu aplikací.

Doplňkovými službami řešení jsou:

 • potřebná konektivita: Internet (národní do NIX a mezinárodní),
 • řízení kapacity přístupu - mezi několika, přístupovými linkami, a uvnitř (load balancer),
 • vyhrazené propojení do vaší firmy nebo dalších poboček (IP VPN, Ethernet line),
 • zálohování: Od možnosti jednorázové zálohy dat až po komplexní službu zálohování,
 • ochrana před hrozbami: např. manažovaný firewall.

Rizika vyplývající ze smluv s poskytovatelem, právní vztahy

Věnujte pozornost tomu, s jakým subjektem smlouvu uzavíráte a podle jakého práva se řídí. Microsoft nebo Google mají české pobočky, nicméně o právu, kterým se smlouva s nimi řídí, to ale nic neříká. U velkých nadnárodních poskytovatelů nemáte většinou ani možnost ovlivnit text smlouvy. U velkých poskytovatelů cloudu je riziko vyzrazení dat velmi malé. Spíše je nutné velmi pečlivě střežit přístupové údaje ke cloudovým účtům.

Pozor, že osobní data občanů Evropské unie je v některých případech vyžadováno uchovávat na serverech umístěných na území EU. Informujte se jak na právní okolnosti uchovávání vámi sbíraných dat, tak na infrastrukturu poskytovatele služeb.

Pronajímané aplikace - "Cloud"

„Naše firma cloud nepoužívá. Ani nevím co to je.“ je běžná odpověď majitelů menších a středních firem. Není to ale pravda. 

V soukromém životě jde dnes o zcela běžnou věc, kterou denně používáme. Pravděpodobně používáme Google disk, Drop box, Instagram, Rajče, Ulož.to nebo podobné programy sloužící ke sdílení a ukládání souborů. Nejen naše děti pracují se sociálními sítěmi – Facebook, Twiter, LinkedIn. Pokud jdeme do restaurace, hledáme hodnocení na Yelpu, Foursquare, nebo pomocí aplikace Maurerův Výběr. 

Ale podobně zdomácňují cloudové služby v rámci běžné práce ve vaší firmě. Účetní nebo obchodní systém bývá často přístupný přes vzdálenou plochu nebo webový prohlížeč. Ve firmě často používáme virtuální telefonní ústřednu. I pro sdílení firemních ceníků a Datasheetů se využívá DropBox  nebo Google Disk. Webové stránky nebo e-shop často firmy provozují za velmi přijatelné peníze v cloudovém sdíleném systému.

Pozor - Kam s citlivými daty


Citlivá data, například z účetnictví nebo mezd nepatří na veřejná úložiště poskytovaná zdarma. Pokud se rozhodnete využít cloudové řešení, dobře zvažte výběr poskytovatele služby a jeho obchodní model. Je třeba mít jistotu, že přístup k datům mají jen oprávněné osoby z vaší firmy, že poskytovatel nebude s obsahem úložiště obchodovat a jeho obchodní model nespočívá ve využití dat třetími stranami, byť v anonymizované formě. Pokud data potřebujete sdílet s okolím, bezpečným řešením je úložiště dedikované pro vaši firmu.

Chcete poradit s tímto tématem?

Náš tým doporučuje: 

Tipy

K čemu využít pokročilé telekomunikační služby?

 1. Jak na telekonference a videokonference?
 2. Jak využít hromadnou SMS komunikaci?
 3. Jaké jsou aplikace pro volání a zprávy po internetu a jak je využít?
Číst více

Jak provozovat firemní aplikace v 21. století - od serverů ke "cloudu"?

 1. Kde může firma provozovat své aplikace?
 2. Jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých variant?
 3. Na co si dát pozor?
Číst více

Jak postavit dobře firemní počítačovou síť?

 1. Jaké jsou varianty firemních sítí?
 2. Kdy zvládneme výstavbu místní sami a kdy svěřit výstavbu odborníkům
 3. Na co si dát pozor?
Číst více