Jak připojit firmu na internet levně a přitom spolehlivě?

Připojení firmy na internet je složitější než u domácnosti. Ukážeme vám, na co je třeba si dát pozor a vyhnout se rizikům i zbytečným nákladům.

 • Jaký typ internetového připojení zvolit pro firmu?
 • Jak si pohlídat kvalitu připojení?
 • Jak se účinně chránit před hrozbami z internetu?

Jaký typ připojení firmy na internet zvolit

Pro firmy internet představuje nepostradatelný pracovní nástroj, komunikační kanál se světem a možnost propagace, ale bohužel i možnost ohrožení podnikatelských aktivit zvenku i zevnitř firmy.

 • Většinou lze využít synergii s hlasovými službami a získat levnější připojení od operátora, který zároveň nabízí fixní nebo mobilní hlasové služby.
 • Někdy je cenově nejvýhodnější využít internet od místního poskytovatele kabelové televize nebo od lokálního poskytovatele připojení k internetu, tzv. ISP, Internet Service Provider.

Pro připojení firem je možné vybírat z různých typů připojení. Každé má své omezení i výhody. Použijeme pro jejich pojmenování jejich technické názvy, které dodavatelé s oblibou používají ve svých nabídkách. Můžete si je tak snadno přeložit do "lidštiny":

 1. Asymetrické ADSL/VDSL připojení
 2. Symetrické metalické připojení SHDSL
 3. Symetrické radiové připojení 
 4. Satelitní připojení
 5. Fixní mobilní připojení LTE
 6. Symetrické optické připojení

Asymetrické ADSL/VDSL připojení

Nejlevnější a nejdostupnější připojení k internetu je po existujícím telefonním vedení s technologií ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) nebo VDSL (Very High Speed DSL). Rychlost dat přenášených k uživateli (download) je vyšší než rychlost dat odcházejících od uživatele směrem do internetu (upload). Asymetrie většině uživatelů vyhovuje, protože odpovídá jejich běžným potřebám – více dat stahují, než odesílají.

Jde o nejlevnější, ale ne vždy vhodný způsob připojení. Vyhovovat bude, pokud budete připojení využívat pro:

 • vyhledávání informací na webu, stahování souborů, obrázků a občas i videa
 • posílání emailů, občasné posílání větších příloh
 • maximálně budete mít 10 uživatelů v případě ADSL, 20 uživatelů pro VDSL

Nevyhovující bude pro ty uživatele, kteří budou:

 • využívat internet pro profesionální přenos hlasu (VoIP) a videa mezi uživateli
 • odesílat větší množství dat, například video stream z kamer na firmě
 • chtít umístit webový server přímo ve vaší firmě (velice pomalé stahování obrázků a grafiky, dostupnost serveru pro pouze jednotky uživatelů současně),
 • přenášet data oběma směry (například mezi dalšími lokalitami či pro práci z domova)
 • používat linku pro řízení online aplikací

Další nepříznivou vlastností tohoto připojení je tzv. agregace.  Operátor sdružuje ve své síti přípojky mnoha uživatel dohromady, dochází k přeprodání kapacity (overbooking). Agregace je poměr, s jakým jsou účastníci omezeni ve své komunikaci, tedy kolik uživatelů sdílí kapacitu společně.  Čím nižší agregace, tím lépe. Proto se pro firemní použití používají přípojky s nižší agregací. Pro domácnosti se používá agregace 1:50, pro firemní použití je vhodnější poměr 1:20.

Co je třeba vědět o rychlosti připojení

Pro jednoduchost komunikace a prodeje služby zavedli operátoři dvě rychlosti pro ADSL připojení  (8 a 16 Mbit/s) a dvě rychlosti pro připojení VDSL (20 Mbit/s a 40 Mbit/s). V každém případě jde o marketingovou blamáž – operátoři vám ve skutečnosti nabízejí skupinu rychlostí až do rychlosti uvedené v reklamním sdělení (tzv. metoda up to) – skutečně dosažená rychlost v daném místě může být i podstatně nižší, platíte však stále stejně.

Příklad: Pokud si objednáte rychlost ADSL připojení 8 Mbit/s, můžete mít rychlost stahování například jen 4 Mbit/s (download) nebo i nižší, a stejně tak i rychlost odesílání dat bude pouze 0,25 Mbit/s  (upload) nebo i nižší.

Ve většině případů nemáte ani možnost si zvolit ty vyšší z uvedených maximálních rychlostí. Rychlost je totiž dána fyzikálními principy – vzdáleností vaší přípojky od ústředny nebo předsunutého zařízení v rozvaděči poskytovatele. Nejvyšší rychlosti lze nabídnout pouze, pokud budete blíže než 700 metrů.

Ceny připojení

Vlastnictví přístupové infrastruktury metalického vedení je na většině území ČR v majetku společnosti O2, která původně linky vybudovala. Ceny za pronájem infrastruktury jsou regulovány. Z toho plyne, že výsledná cena je u všech operátorů velmi podobná. 

Pro nejběžnější agregaci 1:50 a rychlost 8 Mbit/s ADSL nebo 20 Mbit/s VDSL bývá v současnosti cena okolo 350 Kč (měsíčně bez DPH) za internet včetně telefonního připojení, a 450 Kč internet bez linky pro hlasová volání.

Za podobné ceny lze dostat vyšší maximální rychlosti připojení pouze od televizních kabelových operátorů, zejména na sídlištích, kde se ale o kapacitu dělí velké množství lidí. 

Firmy, kterým ADSL/VDSL nebude stačit, se tedy musí poohlédnout po jiném typu připojení, bohužel většinou za vyšší cenu.

Symetrické metalické připojení SHDSL

SHDSL (Symetrical High-speed Digital Subscriber Line) je technologie, která umožňuje využít stávající metalické telefonní vedení pro vysokorychlostní přenos dat. 

Systém SHDSL.BIS umožňuje skládat více párů vedení (zpravidla se spojují 2 nebo 4 páry pro obousměrný provoz) do jednoho přístupu a tím zvýšit přenášenou rychlost až na 20 Mbit/s se stejnou rychlostí downloadu i uploadu. Po tomto vedení, na rozdíl od technologie ADSL/VDSL, již nelze telefonovat současně s přenosem dat.

Dosažená přenosová rychlost je dána vzdáleností ústředny, kvalitou metalického vedení a počtem volných párů vedení, které jsou v dané lokalitě k dispozici. Služba je poskytována s agregací 1:1 a cena se pohybuje v řádu jednotek tisíc korun měsíčně. (2Mbit/s od 2000 Kč do 3000 Kč, 10 Mbit/s 5000 – 8000 Kč, 20 Mbit/s 6000 – 12000 Kč měsíčně bez DPH).

Pro koho se hodí

Tento způsob připojení je vhodný všude tam, kde ADSL/VDSL již nevyhovuje:

 • pro větší počet zaměstnanců, malá a větší call centra
 • profesionální přenos hlasu (VoIP) a videa mezi uživateli
 • webový server nebo streamované video přímo z vaší firmy (samozřejmě, že je vhodnější umístění webových stránek v datacentru nebo v cloudu u operátora) viz článek „Cloudové služby, aplikace, bezpečnost, dostupnost“
 • přenášet data oběma směry (například mezi dalšími lokalitami či pro práci z domova)
 • používat linku pro řízení online aplikací.

Symetrické radiové připojení 

Tam, kde není k dispozici potřebná kapacita SHDSL, či technologie není k dispozici vůbec, se musíme poohlédnout po radiovém připojení. Stejně tak, pokud kapacita 20 Mbit/s nestačí. Kapacita rádiových připojení začíná od 2 Mbit/s  a končí na rychlostech v řádu stovek Mbit/s. Vzhledem k ceně připojení, která již pod 10Mbit/s neklesá, doporučujeme jako nejnižší přístupovou rychlost na rádiovém pojítku volit 8 nebo 10 Mbit/s. Rádiová připojení se liší na služby pracující v licencovaném pásmu a ve volném pásmu např. WiFi.

Licencované pásmo

Tzv. radioreleové spoje – mikrovlnná pojítka (například od výrobců Ericcson, NEC, Huawei) pracují na přímou viditelnost, typicky na vzdálenost 10 km, maximálně 40 - 50 Km. Jsou velmi spolehlivé, spojení může mít kratičké výpadky za prudkých letních bouřek, výjimečně při extrémně hustém sněžení. Velikost paraboly určuje kvalitu spojení, tedy pro větší vzdálenost je potřeba větší parabola, stejně tak pro vyšší odolnost proti výpadkům.

Kromě ceny za radiové pojítko (jeden mikrovlnný skok stojí obvykle mezi 40.000 a 100.000 Kč) se v případě použití licencovaného pásma promítne roční platba za frekvence státu.

Je to ale nezbytná daň, kterou pro připojení ve větších městech musíme obětovat, aby spojení bylo funkční. Stát totiž garantuje, že na dané spojnici mezi anténami nebude provozováno žádné jiné pojítko na obdobné frekvenci, jako to, které je určeno pro vaši firmu. Stát prostřednictvím ČTÚ (Český telekomunikační úřad) a Testcomu (firma, která provádí pro ČTÚ správu a měření kmitočtového spektra) zabezpečí, aby spojení nebylo rušeno, a vymůže odstranění rušení. Toho, kdo rušení způsobil, donutí zdroj rušení odstranit a uloží mu poměrně vysoké pokuty ve správním řízení.

Volné pásmo

Ve volném pásmu lze používat pojítka ve volné krajině mimo centra měst. Cena připojení je skoro poloviční, ale může se stát, že neodborně namontované jiné pojítko vám linku zaruší a odstranění nedostupnosti přístupu pak může trvat i několik dnů.

Ceny připojení se mohou velmi lišit, podle kraje, města, lokality. Velmi přibližně platí (ceny bez DPH):

 • 10 Mbit/s měsíčně stojí zhruba 8.000 Kč v licencovaném pásmu.
 • 10 Mbit/s měsíčně stojí zhruba 5.000 kč ve volném pásmu.

Internetové připojení na bázi WiFi doporučujme pro firemní připojení nepoužívat. WiFi je vhodná pro pokrytí vnitřních firemních prostor, pro přístup zařízení k internetu nebo do interní sítě. Pro připojení na větší vzdálenosti není WiFi moc vhodné. Platí zejména pro pásmo 2,4GHz, ale i na připojení vyšším pásmu 5GHz se nemůžete plně spolehnout. Zejména ve městech jsou kanály velmi obsazené a spojení, byť pomocí směrové antény, je vysoce nespolehlivé, rušené, a odposlechnutelné. Pro firemní účely před přístupem na bázi WiFi důrazně varujeme.

Satelitní připojení

Satelitní připojení je dostupné kdekoliv (pokud je výhled na jižní oblohu), nemusíme se omezovat jen na území České republiky.

Cena je vyšší, připojení je symetrické i nesymetrické, a zpravidla obsahuje datový limit. Připojení má velké zpoždění, a tím pádem je zcela nevhodné pro přenos hlasu. Cena bez DPH se pohybuje od 3.500 Kč měsíčně za 20 Mbit/s / 6 Mbit/s (downstream/upstream) s omezením dat - FUP 25 GB po 10.000 Kč měsíčně s FUP 75GB.

Pozor


Pozor na lokální legislativní úpravy v jiných zemích a pokrytí satelitu poskytovatele služby.

Fixní mobilní připojení LTE

V nabídce operátorů jsou nově tarify a modemy pro LTE mobilní připojení, viz. „Jak vybrat pro firmu vhodné mobilní tarify“.

Jsou výhodné všude tam, kde není k dispozici jiné připojení, ale postupně s padající cenou mobilních dat je použití širší. Vhodné jsou pro home office nebo malé kanceláře pro 1-4 zaměstnance. Protože je nasazen FUP (dynamické omezení přístupové rychlosti po dosažení limitu přenesených dat), je třeba využívání linky omezit a sledovat.

Symetrické optické připojení

Optický přístup je určen pro větší rychlosti. Zatím je cena stále poměrně vysoká. 

Jsou ale případy, kdy se podaří najít pro daný objekt poskytovatele optického přístupu za zajímavou cenu. Je to zejména tehdy, pokud do dané lokality optický kabel již existuje, a o jeho využití se dělí více subjektů.  Někdy jde o jedinou možnost, jak v dané budově připojení k internetu získat. V každém případě počítejte s vyšší cenou, začínající od 5.000 Kč bez DPH měsíčně.

Kapacita jednoho páru optických vláken je 10 Gbit/s. Operátoři mají k dispozici řešení až s 80 různými vlnovými délkami vysílanými po jednom páru současně, lze tedy využít až 800 Gbit/s. Této technologii se říká DWDM multiplex, nebo prostě vlnová délka či lambda. Tuto kapacitu v současné době nedokáže smysluplně využít nikdo. Největší žrouti kapacit jsou poskytovatelé obsahu – internetové vyhledávače a zdroje streamového videa.

Jak si pohlídat kvalitu připojení

Firma je na připojení k internetu poměrně významně závislá. Proto má význam řešit kvalitu připojení. Každé zvýšení kvality ale něco stojí.

Tipy


 • Určitě se při jednání o zřízení vaší nové služby zeptejte, jaká je standardní garantovaná dostupnost služby, jak rychlá je doba reakce a maximální doba opravy vaší služby. V nabídce operátorů je i zvýšená servisní podpora ve formě vyšších stupňů SLA (Service Level Agreement).
 • Zjistěte si, kdy jde o reálné zvýšení dostupnosti – zpravidla tam, kde je budována záložní linka. V ostatních případech jde jen o jakousi formu pojišťovny, kde operátor jen slibuje, že udělá maximum. A pokud to nedodrží, vrací část vybraných peněz zpět.
 • Cena záložní linky se promítne do celkové ceny služby. Důležité je, aby k přepojení na záložní linku došlo vždy ihned a automaticky. A neméně důležité je, pokud k tomuto překlopení dojde, aby o aktivaci zálohy operátor věděl a primární linku neprodleně opravil.

Jak ochránit vaši internetové připojení před hrozbami zvenku?

Jaká nebezpečí na nás na internetu čekají?

Viry, trojany, malware a další zachycují antivirové systémy na pracovních stanicích. V ochraně proti nim pomůže i firemní firewall, ale nutně ho musí někdo spravovat a udržovat aktuální – jinak je investice do firewallu zcela zbytečná. Pro menší firmy je vhodné tuto činnost na někoho delegovat, buď na operátora, nebo IT firmu.

Musíme se bránit i proti ztrátě dat a identity. Tady opět pomůže firewall, všude silná a bezpečná hesla, nastavování přístupových práv jen tam, kam daný člověk potřebuje, sledování podezřelých transakcí pomocí tzv. heuristické analýzy. I tuto činnost je pro menší firmy vhodnější delegovat na operátora nebo IT firmu.

Nejhorší a těžko zvládnutelný je však útok z mnoha počítačů zároveň, který vyřadí vaše připojení do internetu, vaše webové stránky či internetový obchod z provozu.  Jde o tzv. DDOS útok - Denial of Service (DoS) nebo Distributed Denial of Service (DDoS) - odmítnutí služby, je technika útoku na internetové připojení nebo webové stránky, při níž dochází k přehlcení a k nefunkčnosti cílové služby, webového serveru nebo internetového připojení.

Proč a jak se útoky dějí?

V řadě zemí zuří na internetu ostrý konkurenční boj. Z Evropy jde zejména o Pobaltské republiky, Rumunsko a Rusko. Ale občas pocítíme dopady internetového boje i v České republice. Místo aby se konkurenti předháněli v ceně, vychvalovali se v reklamách, pomlouvali výrobky konkurence, prostě a jednoduše zabrání, aby webové stránky konkurence kdokoliv viděl, našel, použil. Stačí znemožnit konkurenci přijímat a odesílat emaily, zpracovávat objednávky z e-shopu  a firma během několika dní zaznamená obrovskou ztrátu.

Problém je v nerovnováze ceny.

 • Představme si, že cena nějakého přístupu k internetu stojí 5.000 Kč měsíčně. Ochránit podobnou kapacitu před útoky zvenčí však bude stát 5 – 10x tolik. Průměrně zaplatíte tedy okolo 30.000 Kč měsíčně! 
 • Ale pokud si bude někdo chtít objednat útok na vaše internetové připojení, bude ho to stát na černém trhu okolo 500 Kč na den či dva, za 5 tisíc Kč znemožní vaši komunikaci na celý měsíc. A mnohdy ani placená opatření proti takovému útoku nebudou ani rychle nebo vůbec účinná – záleží na způsobu provedení, síle útoku a možnostech vašeho poskytovatele připojení. 

Jak se útokům bránit?

Malý operátor v této situaci zcela bezbranný. Existují firmy, které dokáží likvidovat hrozby v místě vzniku útoku, ale ne proti všem hrozbám lze systém nasadit. Otázkou je, zda budete chtít poměrně vysokou částku za ochranu proti DDoS útokům platit. Možnosti jsou:

 • platit preventivně paušál nebo 
 • až v průběhu útoku velmi vysokou částku za jednorázovou službu, přičemž účinnost není garantována.

Je na vašem zvážení, kolik bude stát jednodenní výpadek připojení celé firmy, nefunkčnost webu nebo e-shopu, a jak často k útoku DDoS na vás dochází.

Největší nebezpečí je uvnitř

Zkušenosti jednoznačně potvrzují, že největší nebezpečí útoku hrozí zevnitř firmy. Zhrzený bývalý zaměstnanec firmy, který zná vnitřní postupy a procesy dokáže firmě způsobit škodu ve výši desetinásobku  DDOS útoků po dobu několika měsíců.

Chcete poradit s tímto tématem?

Tipy

K čemu využít pokročilé telekomunikační služby?

 1. Jak na telekonference a videokonference?
 2. Jak využít hromadnou SMS komunikaci?
 3. Jaké jsou aplikace pro volání a zprávy po internetu a jak je využít?
Číst více

Jak provozovat firemní aplikace v 21. století - od serverů ke "cloudu"?

 1. Kde může firma provozovat své aplikace?
 2. Jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých variant?
 3. Na co si dát pozor?
Číst více

Jak postavit dobře firemní počítačovou síť?

 1. Jaké jsou varianty firemních sítí?
 2. Kdy zvládneme výstavbu místní sami a kdy svěřit výstavbu odborníkům
 3. Na co si dát pozor?
Číst více